پرش به محتویات

تقسیم و حل

توضیحات

تقسیم و حل (Divide & Conquer) یک روش برای حل مسائل است که در آن مسئله را به بخش‌های کوچک تر تقسیم کرده و هر بخش را جداگانه حل می‌کنیم. (معمولا این کار به صورت بازگشتی انجام می‌شود) سپس به کمک جواب هر بخش مسئله‌ی کلی را حل می‌کنیم. برای آشنایی بیشتر با این روش، توضیحات الگوریتم مرج سورت و همچنین مسئله‌ی نابه‌جایی‌ها را مطالعه کنید.

سوال ها


سوال سختی تگ ها جاج
Inversions 1600
Spoiler
SGU
Pashmak and Parmida's problem 1800
Spoiler
Codeforces
Enemy Is Weak 1900
Spoiler
Codeforces
Subsequence 2000
Spoiler
Codeforces
Swap and Maximum Block 2300
Spoiler
Codeforces
Yet Another Array Counting Problem 2300
Spoiler
Codeforces
Superset 2300
Spoiler
Codeforces
Subsequence 2900
Spoiler
Codeforces
Meta Universe 2900
Spoiler
Codeforces
Keep Xor Low 2900
Spoiler
Codeforces
Closest Point Pair 3000
Spoiler
Codeforces

نظرات